ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه

توکه های فلامنکو

10 توکه به ترتیب حروف الفبا

هر توکه شامل توضیحاتی می باشد که بعد از کلیک بر روی آن می توانید مشاهده کنید

  1. Alegrias

   2. Bulerias

3. Columbianas

4. Fandango

6. Farruca

7. Garrotin

7. Granadinas

8. Guajiras

9. Malaguena

10. Petenera

در آینده با توکه های دیگر آشنا خواهید شد

جهت دیدن شرایط تبلیغات کلیک کنید
مجموعه عکسهای هنری ابوالحسن نظرنوکنده

Copyright 2003 flamenco.bizhat.com. All Right Reserved. Designed by Armin Nazari