ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه  

  نام پتنرا تحریف یافته کلمه "Peternera" است .

  "Peterna" روستایی در کیدز می باشد و زنهای متولد شده در این روستا به "Peterneras" معروفند . درست مانند آنهایی که در سویا به دنیا آمده اند و "سویاناس" نامیده می شوند .

  این توکه عمومیت خود را به خاطر خرافاتی که در باره اش ساخته شده از دست داد .

  حتی امروزه افراد بسیاری وجود دارند به خصوص گیتانوها که نه تنها خود صحبتی از آن نمی کنند بلکه حاضر نیستند که در حضورشان این اسم بیان شود . زیرا اعتقاد دارند که برایشان بد شانسی می آورد .

  علت این خرافات به اولین اجرای پتنرا بر میگردد . اولین باری که پتنرا توسط چهار مرد رقاص و یک زن ، در تئاتری اجرا شد ، قسمتی از آن قرار بود که زن رقاص می مرد و چهار مرد رقاص جسد او را روی شانه های خود حمل می کردند و به همراه ریتم پتنرا ، آواز "پتنرا مرده است" می خواندند و او را برای دفن کردن می بردند . سپس در طول نمایش معلوم شد که آن زن واقعا مرده است . شاید مرگ او به دلیل حمله قلبی بوده است ، ولی فلامنکوها این نظر را نپذیرفتند و تا مدتها کسی پتنرا را اجرا نکرد .

  تا اینکه ستاره بزرگ دیگری جرات به اجرای آن در یک تئاتر کرد . بد شانسی این ستاره نیز این بود که در پایان نمایش به وی خبر دادند که برادرش مرده است . پس از آن فلامنکوها باور کردند که پتنرا بدشانسی می آورد و این خرافات تا امروز باقی مانده است .

 سرآغاز و ریشه این توکه مرموز و ناشناخته می باشد .عده ای معتقدن که ریشه این توکه یک سرود مذهبی و کهن می باشد .تعدادی دیگر معتقدند که این توکه از شهر "Peterna De La Rivera" آغاز شده که نام آن نیز از همان شهر گرفته شده است نظریه سوم این است که پتنرا از نام زنی گرفته شده که توسط معشوقه خود ترک شده بود و انتقام خود را از همه مردان گرفت .