ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه  

 

  مالاگنیا به گروه فاندانگوها تعلق دارد و در شهر مالاگا گسترش یافت . مالگا سبکهای خاص خودش را در دنیای فلامنکو دارا است . سبکهایی چون :              Verdiales , Serranas , Rondenas , Malaguena

  اشعار مالاگنیا ممکن است بازگو کننده دردناکترین فجایع و یا برعکس بیانگر شوخی باشد به همین دلیل از نظر جایگاه آوازی ، مالاگنیا را "Cante intermedio" می نامند . یعنی سبکی که از نظر محتوای شعری جایگاهی بین آوازهای جدی و سطحی دارد.

  گرچه خواننده توانا قادر است مالاگنیا را چنان جدی ، عمیق و با احساس اجرا نماید که لحن این سبک از نظر قدرت و شدتدر حد و اندازه سولئارس باشد . با این حال انواع سطحی تر مالاگنیا نیز وجود دارد که به تجلیل از شادمانیهای زندگی می پردازد .

  قدمت آوازهای مالگنیا که امروزه می شنویم به یکی دو قرن گذشته می رسد.

  با پیشرفت مالاگنیا ، از عنصر نظم در ریتم کاسته و برعکس بر ظرافت و زیبائیهای ملودیهای آن افزوده شد .

  در انواع مالاگنیا که امروزه اجرا می شوند بعضی قسمتها دارای ریتمی آزاد و دیگر قسمتها کاملا ملودیک می باشند .