ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه  

 

  مبدا اولیه گئاحیراس کوبا می باشد . این شیوه توسط "Conquestadores" به اسپانیایی ها معرفی گردید . بعضی از اسپانیایی ها قسمتهایی را به آن افزودند تا شکل امروزی خود را یافت که ما شاهد آن هستیم .

  در ایام قدیم با این سبک آواز می خواندند و با گیتار همراهی می کردند . اما امروزه خواندن به این شیوه از بین رفته است و افراد کمی پیدا می شوند که آوازهای آن را بخوانند . علاوه بر این کسانی که به این شیوه می رقصند ، رتبه خود را نسبت به آنچه اول داشتند بالا بردند .

  امروزه کارهای بسیار عالی می توان با رقص و آهنگ به این شیوه ارائه کرد .

  تمام گیتاریستهای تکنواز ، قطعه ای از گئاحیراس را در کارهای خود می گنجانند .

  با اینکه ریتم گئاحیراس شبیه به "Peteneras" می باشد اما حالت آن کاملا متفاوت است .

  پتنرا حالت و احساس ناامیدی و یاس ماندنی را نشان می دهد در حالی که گئاحیراس حالت شاد و زنده آمریکای لاتین را دارا می باشد .

  در آن زمان اسپانیایی ها ملودی جدید را به خانه برگرداندند که گیتاریست های فلامنکو آن را به صورت گئاحیراسی که امروزه آن را می شناسیم در آوردند . امروزه شاهد آن در اجرای هر گیتارست خوبی هستیم .