ايميل من کتابهاي گيتار فلامنکو تکنيکهاي گيتار فلامنکو توکه هاي گيتار فلامنکو تاريخچه گيتار فلامنکو اساتيد گيتار فلامنکو گالري عکس خانه  

 

گاروتین از توکه های فلامنکویی است که از اندسیا سرچشمه نگرفته است .

گارونین در پایان قرن نوزدهم از گالیسیا در شمال اسپانیا به فلامنکو وارد شد .

بعدا گاروتین به وسیله خواننده معروف "نینا دلوس پینز" گسترش یافت و اخیرا به وسیله "کارمن آمایا" (رقاص) شهرت یافت .